Uitnodiging online rouwtherapie ‘Rouw en corona’

Het overkwam veel mensen in coronatijd: een naaste verliezen, zonder een troostende omhelzing en afscheid nemen tijdens een uitvaart in beperkte vorm: alles was anders door corona.

Deze omstandigheden hebben kunnen leiden tot gevoelens van onrechtvaardigheid en eenzaamheid. Dit zijn ervaringen en emoties die rouw blokkeren.

Online rouwtherapie
Voor wie een dierbare verloor tijdens de coronacrisis is een online rouwtherapie beschikbaar die wordt ondersteund door een professionele therapeut. De behandeling wordt aangeboden in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het doel van de behandeling is om u beter met het verlies om te leren gaan.

Behandeling en onderzoek vanuit universiteiten
Door deel te nemen aan deze persoonlijke online rouwtherapie levert u tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan een onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen.

Aanmelden
Voor meer informatie en het aanmelden om deel te nemen aan dit initiatief verwijzen we u naar de website: www.rouwencorona.nl.

Aanvullend
Een interessant fragment over dit onderwerp kunt u terugkijken op de website van de NOS.
Heeft u vragen over nazorg vanuit Uitvaartverzorging Van Vuure? Neem dan CONTACT met ons op.

 

 

Back To Top
Zoeken