In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om uit te bepalen wat meer effect op het milieu heeft: begraven of cremeren. Bij een uitvaart zijn de belangrijkste milieueffecten: ruimtebeslag / uitstoot schadelijke stoffen / energieverbruik.

Ruimtebeslag speelt een belangrijke rol bij begraven. Maar omdat steeds meer mensen kiezen voor cremeren en vervolgens een urnengraf, raakt dit aspect minder zwaar wegend. En als wordt begraven op een natuurbegraafplaats valt dit helemaal weg.

Uitstoot van schadelijke stoffen ontstaat, omdat het lichaam schadelijke stoffen zoals cadmium, lood en kwik bevat. Voor de keuze tussen begraven of cremeren maakt ook dit niet veel uit: bij begraven komen de stoffen in de bodem en het grondwater, bij cremeren komen ze in de as en als deze wordt verstrooid, komen de schadelijke stoffen alsnog in de bodem en het grondwater.

Kijken we naar cremeren, dan is het energieverbruik de belangrijkste milieufactor. Een gemiddelde crematie kost tussen de 5 en 25 kubieke meter gas. Ter vergelijking: met deze hoeveelheid wordt een gemiddelde woning 5 tot 6 dagen verwarmd.

Daarnaast tellen diverse andere – lokale – factoren mee:

Woon je in een druk bevolkt gebied, dan telt het ruimtegebrek zwaarder. Gaat het om een kwetsbaar waterwingebied, dan zou het grondwater minder belast kunnen worden door te kiezen voor crematie. Ligt de begraafplaats dichtbij en het crematorium is een eind rijden, dan wordt het milieu minder belast als je voor begraven kiest en hiermee vervoer kunt laten vervallen.

Resomeren is een techniek waarbij stoffelijke resten van mens of dier onder druk met behulp van kaliumhydroxide worden opgelost in heet water.

In 2011 is in opdracht van een uitvaartondernemer door TNO een onderzoeksrapport opgesteld met betrekking tot de verschillende uitvaarttechnieken. Hierin wordt geconcludeerd dat resomeren duurzamer, milieuvriendelijker, ruimtebesparender en mogelijk voordeliger is dan begraven of cremeren. Bij resomeren is de milieubelasting volgens het rapport zelfs nul. Dit komt doordat de kosten van de milieubelasting van het resomeren worden gecompenseerd door het recyclen van metalen. Dit bespaart de milieukosten van de winning van nieuwe metalen. Resomeren is nog niet toegestaan in Nederland.

Boom

Wie begraven wil worden, en ondertussen rekening houden met het milieu, kan nadenken over een begrafenis op een natuurbegraafplaats.

Back To Top
Zoeken