Privacy

Uitvaartverzorging Van Vuure vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. (Persoons)gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om deze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u reageert, kunnen wij u vragen om uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om u van documentatie te kunnen voorzien. Uitvaartverzorging Van Vuure stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen optimaliseren. Deze gegevens worden overigens geheel anoniem verwerkt.

Aansprakelijkheid

Uitvaartverzorging Van Vuure stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze activiteiten en een bezoek brengt aan de internetsite. Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen te allen tijde mogelijk. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvaartverzorging Van Vuure kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

De internetsite van Uitvaartverzorging Van Vuure wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Uitvaartverzorging Van Vuure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Iedere bezoeker van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt.
De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Auteursrechten voorbehouden

De bezoeker is verplicht aanwijzingen van Uitvaartverzorging Van Vuure omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Externe links

Deze internetsite bevat links naar andere sites. Uitvaartverzorging Van Vuure is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

E-mail verkeer

Door Uitvaartverzorging Van Vuure verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Uitvaartverzorging Van Vuure staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van deze website, mail ons.

Back To Top
Zoeken