De wereldlijke uitvaart

In de jaren ‘70 duurde een niet-kerkelijke uitvaart hooguit 15 minuten. Voordrachten van sprekers waren ongebruikelijk behalve bij uitvaarten in de hogere kringen. De eerste invulling werd gevormd door de ‘nieuwe traditie’ om drie stukken muziek af te spelen, met tot slot een algemeen woord van dank.

De wereldlijke uitvaart is in de afgelopen decennia compleet veranderd. De stoet krijgt vaak meer aandacht. Meerdere sprekers brengen het leven van de overledene in herinnering. De beleving van muziek is nog veel bepalender geworden. Er zijn vaak foto’s voorhanden of er worden foto’s geprojecteerd. De aanvulling van vrienden en clubs hebben een plaats gekregen. Na afloop van de ceremonie volgt een ontspannen lunch of een grote receptie.

De mogelijkheden zijn ontelbaar, toch wordt ook voor de meeste wereldlijke uitvaarten voor een ingetogen sfeer gekozen, met op de juiste momenten een persoonlijke toon.

Neem voor meer informatie over onze begeleiding gerust contact met ons op. Bel (035) 624 75 31 (dag en nacht bereikbaar) of klik HIER voor contact.

Back To Top
Zoeken