Aandacht voor praktische zaken

Na het overlijden van een naaste komt u bij alle verdriet ook voor verschillende praktische zaken te staan. Veel administratie is er doorgaans na het overlijden van een partner of de laatste ouder die zelfstandig woonde.

De uitvaartverzorger maakt de aangifte van overlijden in orde bij de gemeente. Na verwerking van de persoonsgegevens in de burgerlijke stand en de Basisregistratie Personen (BRP) staat de overledene niet meer als inwoner ingeschreven, maar als overleden. Op die manier zijn andere (semi-) overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, RDW en het UWV, maar ook de grote pensioenfondsen en de grote ziektekostenverzekeraars meteen op de hoogte. U hoeft het overlijden niet apart aan hen door te geven.

Particuliere organisaties moet u wel zelf op de hoogte brengen. Abonnementen, verzekeringen, goede doelen, huur, water, gas en elektra. Daarvoor biedt de uitvaartverzorger een leidraad en waar nodig ondersteuning. Als de praktische afronding om welke reden dan ook niet opgevangen kan worden in de familie, dan kunt u via de uitvaartverzorger in contact gebracht worden met iemand die zich toelegt op deze afwikkeling. Persoonlijk, vertrouwd, voor en namens u.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Hier vindt u meer informatie over nazorg.

Back To Top
Zoeken